Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

Organizasyon ve Görev Dağılımı

 

Dr. Özgür TARHAN, Öğr.Üy.

UİO Koordinatörü

Erasmus, Mevlana, Farabi Programları ve İkili İşbirlikleri’nin işleyiş ve koordinasyonundan sorumlu Kurum Koordinatörü

 

Öğr. Gör. İbrahim UZ

UİO Koordinatör Yardımcısı

Erasmus+ Programı Hareketlilik Proje Başvuruları, Sözleşmelerin Hazırlanması ve Takip Süreçleri, Proje Raporlarının Hazırlanması & Gönderim Sürecinin Takibi

Erasmus+ Projeleri Bütçe Kontrolü

Erasmus+ Öğrenci ve Personel Başvurularının Öndeğerlendirme Sürecinin Yürütülmesi

Erasmus+ Projeleri Hareketlilik İstatistiklerinin Oluşturulması

UİO’nin Bilgi İşlem Birimi ile ilgili İşlemlerinin Takibi

 

Dr. Tolga KARGIN, Araşt.Gör.

Mevlana & Farabi Programları ve İkili İşbirlikleri Protokollerinden Sorumlu Koordinatör Yardımcısı

Mevlana ve Farabi Programlarına ait YÖK duyurularının Kurum içi İlan Sürecinin Takibi

Mevcut Mevlana Anlaşmalarının Takibi, Yeni Anlaşmalar Yapılması ve YÖK Denkliği Sorulması ile İlgili Sürecin Takibi    

Mevlana ve Farabi Programları Bütçe Kontrolü

Mevlana Programına Değişim için Yapılan Başvuruların Öndeğerlendirmesinin için Komisyon Oluşturma İşlemlerinin Takibi  

Mevlana Programı Gelen/Giden Öğrenci &Personel İşlemlerinin Takibi

Kurum içi Mevlana ve Farabi Toplantılarının Organizasyonu ve Sunumların Hazırlanması

Mevlana ve Farabi Birim Danışmanları (Bölüm Koordinatörleri) ile ilgili e-mail Ağı ve Gerekli Paylaşımların Yapılması

Mevlana ve Farabi Web Duyurularının Yapılması & Takibi

Mevlana ve Farabi Programları Hareketlilik İstatistiklerinin Oluşturulması

 

 

 

Öğr. Gör. Gaye KURU

Erasmus+ Programından (ve ARGE Faaliyetlerinden) Sorumlu Koordinatör Yardımcısı

AR-GE Faaliyetleri ve Bunlara İlişkin İletişimin Sağlanması

Erasmus+ Fırsatlarının (Stratejik Ortaklıklar, AGH, Öğrenci Gençlik Projeleri...) Takibi ve İlgili Kişi ve Grupların Girişimlerinin Yönlendirilmesi

Yeni Erasmus+ Hareketlilik Projelerinin (KA108, 107,...) Yazım ve Başvuru Sürecinin Organize Edilmesi

Erasmus+ ile İlgili çeşitli Eğitim ve Seminer Programlarının Düzenlenmesi ile İlgili İşlemlerin Yürütülmesi

Erasmus+ Hareketlilik Takviminin Belirlenmesi, İlanlarına Çıkılması ve Sürecin Yürütülmesi

Hareketliliklere Ait Afiş, Poster vb Materyallerin Hazırlatılması

Erasmus+ Web Sitesi Duyuruları, Resim, Haber vb Paylaşımların Yapılması

Erasmus+ Topluluğu’nun Yürüttüğü Faaliyetlerin Takibi / Sosyal Medya Kullanımı Takibi

Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri ile İlgili Yurtiçi ve Yurtdışı Etkinlik ve Organizasyonların Takibi

 

Dr. Cennet ALTINER, Öğr. Gör.

Erasmus+ Programı Hareketlilik Sorumlusu

Erasmus+ Anlaşmalarının Takibi ve Güncellenmesi

Yeni Erasmus Anlaşmalarının Hazırlanması ve Yazışma Sürecinin Yürütülmesi

Giden/Gelen Öğrenci ve Personel için İşlemlerinin ve Yazışmaların Takibi

Kazanan Öğrencilerin Adaylık Formlarının (Nomination) Hazırlanarak Karşı Üniversiteye Yollanması ve Süreçlerinin Takibi

OLS Girişlerinin Yapılması ve Takibi

Gelen Öğrenci ve Personelin Yazışma Sürecinin Takip Edilmesi, İlgili Dökümanların Hazırlanması & İncelenmesi ve Gönderilmesi  

İngilizce Ders Kataloglarının Hazırlanması Sürecinin Yürütülmesi, Periyodik Olarak Güncellenmesinin Sağlanması

Erasmus+ Birim Danışmanları (Koordinatörleri) Ağının Güncel Tutulması ve Paylaşımların Yapılması

Erasmus Hareketliliklerinden Faydalanan Öğrenci ve Personelin Sicil Kayıtlarının Düzenli İşlenmesinin Takibi

Öğrenci Staj İşlemleri İle İlgili Resmi İşlemlerin Takibi (İstenen Evrakların Hazırlanarak Gönderilmesi, İletişimin Sağlanması, Toplantılara Katılım, gibi)

Gitmeye Hak Kazanan, Hareketliliğini Tamamlayıp Dönen ve Gelen Öğrencilerle İlgili Toplantıların Organize Edilmesi

Kurum içi Öğrenci ve Personel Erasmus+ Bilgilendirme Toplantılarının Organizasyonu ve Sunumların Hazırlanması

 

Öğr. Gör. Engin USLU

Erasmus+ Progamları Bütçe Sorumlusu

Erasmus+ Projelerinin Bütçe İşlemlerinin Yürütülmesi

Bütçe ile İlgili Kurum içi ve Kurum dışı Yazışmaların Yapılması

Mobility Tool Girişlerinin Yapılması

Erasmus+ Programının Bütçe Kullanımı ile İlgili Detaylı Kayıtların Excel Formatında Oluşturulması ve Güncellenmesi

Yeni Erasmus+ Projelerinin Yazımına Destek Verilmesi

Diğer AB Projeleri’ne Dair İşlemlerin Yürütülmesi

Hareketliliklerle ilgili yazılım sistemine dair işlemlerin yürütülmesi

 

Şef Göksel KUM

Mevlana & Farabi Programları ve İkili İşbirliği Protokolleri Hareketlilik Sorumlusu

Mevlana ve Farabi Hareketlilikleri ile İlgili İşlemlerin (ilana çıkılması, başvuruların alınması, listelerin oluşturulması, duyuruların yapılması) Yürütülmesi

Mevlana ve Farabi Programlarının Bütçe İşlemlerinin Yürütülmesi, İlgili Kurum içi ve Kurum dışı Yazışmaların Yapılması

Mevcut Anlaşmaların Güncellenmesi, Üniversitelerin YÖK Denkliklerinin Sorulması

Yeni Anlaşmalar Yapılması, Mevlana Anlaşma Protokolleri ve İkili İşbirliği Protokollerinin Oluşturulması, İmza Süreçlerinin Takibi ve Arşivlenmesi

Teikyo Anlaşması Gereğince Gerçekleştirilen Gelen/Giden Öğrenci Hareketliliğine Dair Tüm İşlemlerin ve Yazışmaların Yürütülmesi

Farabi ve Mevlana Hareketlilikleri ile İlgili Dosyalama ve Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi (Bütçe Kullanımı ile İlgili Detaylı Kayıtların Excel formatında tutulup arşiv oluşturulması)

Mevlana Hareketliliklerinin değerlendirmeleri için Komisyon Kurma İşlemlerinin Yürütülmesi

Mevlana ve Farabi için Başvuran ve Öndeğerlendirmesi Sonucu Olumlu Olanların Yöksis Girişleri ve İşlemlerinin Takibi

YÖK Bursu Almaya Hak Kazanan Mevlana Öğrencilerinin İlgili İşlemlerinin Yürütülmesi

Mevlana ve Farabi e-postalarının Düzenli Takibi, Gelen Önemli Duyuruların UIO’da İlgili Kişilerle Paylaşılması

Mevlana ve Farabi Programı Faaliyet Raporlarının (İç Kontrol Raporları dahil) Oluşturulması

Diğer AB Projeleri’ne Dair İşlemlerin Yürütülmesi

Özlük Dosyaları ve Personel İzin İşlemlerinin Takibi

Memur Atike UÇAN

Erasmus+ Konsorsiyum, Diğer Ortaklıklar ve KA2 Projeleri Sorumlusu

Erasmus+ konsorsiyum projeleri kapsamında Giden Öğrenci Staj ve Personel Hareketliliklerine dair İşlemleri Yürütmek

Konsorsiyum Projesine Ait Bütçe İşlemleri, Mobility Tool Girişleri, OLS Tanımlamalarının Yapılması

Bireysel AB Projeleri (KA2) ile İlgili İşlemlerin Yürütülmesi 

Farklı Temalarda Yeni Erasmus+ Projelerinin Yazılması Sürecinde Destek Verilmesi

Staj Hareketliliğine Dair Öğrenci Bilgilendirme Toplantılarının Organize edilmesi

Konsorsiyum Projelerine Dair Staj ve Personel Hareketlilikleri ile KA2 Projelerine Dair Verilerin Düzenlenmesi, İlgili Arşiv ve İstatistiklerin Oluşturulması

Hareketliliklere Ait Afiş, Poster vs Basım ve Dağıtım Organizasyon İşlerinin Yürütülmesi

UIO ile ilgili malzeme, promosyon vs satın alma İşlemlerinin Yürütülmesi

 

Memur Nurgen TUFAN / Hacer SAĞLAM /

UİO Sekreteryası

Erasmus+ Öğrenci ve Personel Başvurularının Alınması ve Listelenmesi

Erasmus+ Hareketlilikleri ile İlgili Kurum içi ve Kurum Dışı Resmi Yazışmaların Yapılması

Ofis İhtiyaçları ile İlgili Gerekli Yazışma ve İşlemlerin Yapılması

Erasmus+ Hareketlilikleri ile İlgili Dosyalama ve Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi

Erasmus+ Faaliyet Raporlarının Oluşturulması ve Gönderilmesi

Erasmus+, Mevlana ve Farabi Bölüm Danışmanlarının Listelenmesi/ Güncellenmesi

Erasmus+ online Başvuru Sisteminin Takibi

Erasmus Anlaşmalarına Ait Dosyanın Güncel Tututlması

Hareketliliklere Ait Afiş, Poster vs Basım ve Dağıtım Organizasyon İşlerinin Yürütülmesi

Erasmus+, Farabi ve Mevlana Bilgilendirme Toplantılarının Duyurularının Bilgilendirme Toplantılarının Duyurularının Yapılmasının Sağlanması, Toplantı Salonlarının Ayarlanması, Öğrencilerle ve Koordinatörlerle  ve Öğrencilerle İletişim Kurulması 

Erasmus+ ve Mevlana Hareketlilikleri için Komisyon Kurma İşlemlerinin Yürütülmesi

Erasmus+ Hibe Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Öğrenci Dosyalarının Tutulması

Erasmus Hareketliliklerinden Faydalanan Öğrenci ve Personelin Sicil Kayıtlarının Düzenli İşlenmesi

Erasmus+ e-postalarının Kontrolü ve İlgili Kişilere Yönlendirilmesi

Promosyon Malzemelerinin Dağıtımının Yapılması ve Takibi

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Ofis Saatlerinin ve Puantaj İşlemlerinin Takibi