.: Misyonumuz

AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin amacı, üniversitemizin yurtdışındaki üniversiteler, eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlayan kuruluşlarla ilişkilerini koordine etmek ve geliştirmektir.

Yukarıdaki misyon çerçevesinde AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin görevi; öğrenci ve personel değişimine olanak sağlayan ikili anlaşmalarımız aracılığıyla öğrencilerimize ve personelimize yurtdışında işbirliği içinde olduğumuz kurumlarda eğitim, araştırma ve staj programlarına katılma konusunda destek vermek ve bu süreçleri yönetmektir. Ofisimiz ayrıca, ikili anlaşmalar aracılığıyla üniversitemizi bir süreliğine ziyaret edecek olan öğrenci ve personelin başvuru sürecini de koordine etme görevini üstlenmiştir. 

Ofisimiz, özellikle Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning Programme) kapsamında yurtdışındaki programlar ve bağlantılar ile ilgili yararlı gördüğü bilgileri, duyuru ve ilanları öğrencilerimiz ve personelimiz ile paylaşır, danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunar. Yurtdışında eğitim, gönüllü çalışma ve staj gibi programlar düzenleyen kurumların öğrencilerimize ulaşmalarında aracı olur.

AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi aynı zamanda, amacı Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı geliştirmek ve uluslararasılaşmak olan Bologna Süreci’ne destek vermektedir.


.: Vizyonumuz

Uşak Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin uluslararası düzeyde talep ve kabul gördüğü cazibe merkezi bir üniversiteye dönüşmesinde önemli rol oynamak.