Erasmus+ "KA204 - Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar" kapsamında Üniversitemizin proje ortağı olarak yer aldığı Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness (Eğitim, Yaratıcılık ve Yenilikçilik için Sanatın Uygulanması) adlı projemiz için proje ortaklarımızla beraber uzun süren bir çalışmadan sonra içeriğinde girişimcilik unsurları barındıran edebi ve sanat eserleri belirlenmiştir. Proje ortakları birlikte oluşturdukları veri setinde bulunan seçtikleri eserlerle ilgili ders planları hazırlamaktadır. Ders planlarının pilot çalışmaları da grup tabanlı ve bireysel oturumlar şeklinde planlanacaktır.  
 
Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness (Eğitim, Yaratıcılık ve Yenilikçilik için Sanatın Uygulanması) adlı projemizin web sayfasında, girişimcilik temasını içeren ulusal ve uluslararası edebi ve sanat eserlerinden oluşturulan veri setine https://applying-arts.eu/tr/art-pieces adresinden ulaşılabilir.

Oluşturma: 07 Mart 2021