Erasmus+ "KA204 - Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar" kapsamında Üniversitemizin proje ortağı olarak yer aldığı  "Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness -Eğitim, Yaratıcılık ve Yenilikçilik için Sanatın Uygulanması/Kullanımı" başlıklı Projede ortaklarımızla yürütülen çalışmalar sonucunda projenin ilk safhasında Entelektüel Proje Çıktısı-1 (IO-1) olarak geliştirilen Projemizin Metodolojisi(İngilizce) için tıklayınız.
 
Click here for the Project Methodology (in English) which was developed as the Project Intellectual Output-1 (IO-1) in the first phase of the project as a result of the work carried out with our partners in the project titled "Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness" in which our university is a project partner,  within the scope of Erasmus+ KA 204 - Strategic Partnerships for Adult Education.   

 


Oluşturma: 20 Ekim 2020