“TIMELESS: Cultural Interpretation as a Non-Formal and Informal Learning Method in Adult Education”

2019-1-TR01-KA204-073839

 

Üniversitemiz koordinatörlüğünde yürütülen TIMELESS: Cultural Interpretation as a  Non-Formal and Informal Learning Method in Adult Education” adlı Erasmus+ projesinin açılış toplantısı 16-17 Aralık’ta İspanya’nın Reus şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya Üniversitemizi temsilen Öğr. Gör. İbrahim Uz ve Öğr. Gör. Betül Mutaf katıldı.

24 ay sürecek olan projenin açılış toplantısı kurumların tanıtılması, proje görev dağılımının paylaşılması, bütçe dağılımı ve sorumluluklar sunumlarının ardından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamaktadır. Katılımcılara sertifikalarının verilmesini ve fotoğraf çekimi ile toplantı sona ermiştir.

 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 24 ay sürecek olan projenin temel amacı yetişkin eğitiminde 
görev alan eğitimcilerin yabancı dil öğretim yeterliklerinin geliştirilmesini ve yetişkin öğrencilerin yabancı dil öğrenme
motivasyonunun arttırılmasını sağlayacak yeni ve yenilikçi eğitim materyalleri ve metodolojileri oluşturmaktır.
Proje kapsamında geliştirilecek olan fikri çıktılar aracılığıyla, yetişkin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış
ve yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilerle birlikte geliştirilen öğrenme materyallerinin, yetişkin öğrencilerin
yaşam boyu öğrenmeye katılımını ve kalıcılığını teşvik etmesi ve ayrıca dijital, dilsel ve kültürler arası becerilerini
geliştirmesi hedeflenmektedir.

Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen projede üniversitemizin yanı sıra, 
Bulgaristan’dan Nikanor Ltd.,
İspanya’dan DomSpain,
Belçika’dan Eurogeo,
Letonya’dan Foundation ZINI,
Slovenya’dan
U3A ortak olarak yer almaktadır.
Projenin bir sonraki toplantısı Haziran ayında Üniversitemizde gerçekleştirilecektir.
 

 

 

 


Oluşturma: 31 Aralık 2019