Uşak Üniversitesi Koordinatörlüğünde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığında kabul edilen Start Up Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu (2020-1-TR01-KA103-083746) çalıştayı Uluslararası İlişkiler ofislerinin katılımıyla 26 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Start Up Projesi 2020-2024 yılları arasınds 3 sözleşme dönemi boyunca hibe almak üzere akredite olmuştur.

Projenin çalıştayında; Ortak oluşturulacak seçim kriterleri ,Web sayfası ve başvuru otomasyonu, Promosyon ürünleri, Hareketlilik organizasyonu bütçesinin kullanımı, Hareketlilikle ilgili işleyiş ve Takvim, raporlama vb. konuları konuşulmuştur.

  

Google meets


29 Kasım 2020