T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Programı’nın Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Artırılması -COSME Türkiye Teknik Destek Projesi-” yürütülmektedir.

Proje çerçevesinde, COSME Programı dahilinde içinde bulunduğumuz hafta ilan edilmiş olan Clusters Go International konulu çağrıya katılabilecek kurum/kuruluşlarımızın ön hazırlık yapabilmelerine imkan verecek online bir eğitim planlanmıştır.

13-14 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz sözkonusu online eğitime cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecek kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgiler girilerek katılım sağlanacaktır. Kayıt formuna gireceğiniz eposta adresine gönderilecek online katılım linki ile takip edilecek eğitime katılımınız, son dönemde çağrılar bazında oldukça artan ülkemiz başarılarının devamı için önem taşımaktadır. Diğer taraftan Clusters Go International adlı nihai COSME çağrısı ile ilgili özet bilgiye yazımız ekindeki bilgi notu yoluyla, detaylı bilgiye ise AB’nin https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals adresi aracılığıyla ulaşılabilir.


12 Ekim 2020