Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafindan yürütülen ve AB tarafindan finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 202|-2022 akademik yıh duyurusu 9 Eylül 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Jean Monnet bursiyerleri, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkemize geri dönmekte ve Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda değerli katkılar sağlamaktadır.

Programın son başvuru tarihi 17 Kasım 2020'dir. 2021-2022 akademik yılında l60 civarında kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu sektörüne %50, üniversitelere %o30, öze| sektöre ise %o20 oranında kontenjan ayrılmıştır. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.


29 Eylül 2020