Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Cosme Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; KOSGEB tarafından program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

COSME Programı kapsamında önümüzdeki dönemde açılması planlanan çağrılara yönelik 31 Ağustos 2020 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek olup söz konusu toplantıya katılmak isteyen kurum/ kuruluş yetkililerinin, bilgilerini e-posta (cosme@kosgeb.gov.tr) ile bildirmesi gerekmektedir. 


20 Ağustos 2020