Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan yazıda, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology Organization-STO) bünyesinde faaliyet gösteren Sistem Analizi ve Araştırmaları (System Analysis and Studies-SAS) Paneli kapsamında 09-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ottova/Kanada'da gerçekleştirilen panel toplantısında, yeni başlatılacak faaliyetlere yönelik karar alındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, faaliyetlere katılım için gerekli olan kaynağın (ulaşım, konaklama, iaşe vb.) personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş veya kendisi tarafından karşılanacağı, ayrıca NATO ve ilgili Bakanlıktan herhangi bir maddi destek talep edilmeyeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen NATO Güvenlik Belgesine, firmalarda görevli personelin ise ilgili Bakanlık tarafından verilen Kişi Güvenlik Belgesine sahip olması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ilgi yazı ile, https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/argeve-teknoloji-faaliyetleri adresinde yer alan konulara ait faaliyetlere katılım olması durumunda Ek-1'de bilgileri yer alan resmi görevlisi ile irtibata geçilip Ek-2'de yer alan Personel Bilgi Formu ile Personel Görevlendirme ve Taahhüt Formu'nun düzenlenerek ilgili Bakanlığın Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına 15 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilmesi beklenmektedir.

Not: Yazı eklerini Uluslararası İlişkiler Ofisinden temin edebilirsiniz.


13 Aralık 2019